OntmoetingsCentrum Wijkwaard
Muiderwaard 240 1824 XV  Alkmaar

Wij zetten ons in voor een sociaal sterke wijk. Daar is het goed en prettig wonen voor mensen van alle leeftijden in diverse stadia van hun leven. Om dat te realiseren, zijn er in Wijkwaard activiteiten voor jong en oud.

We beschikken over verschillende ruimtes en bieden een gevarieerd programma voor jong en oud aan. Er worden gezellige bijeenkomsten voor ouderen georganiseerd, zoals bingo en sjoelen. Elke maandagochtend is er een vrije inloop. Bezoekers zijn dan welkom voor een leuk gesprek, een kopje koffie, kleding maken, computerhulp, spelletjes of andere sociale contacten als de krant lezen of bijpraten met anderen. Niet alleen wijkbewoners zijn welkom, ook bewoners van andere wijken kunnen bij ons terecht. We zijn er voor vragen, gezelligheid en allerhande informatie.

Voor de uitvoering van onze activiteiten werken we als regel samen met de gemeente Alkmaar en maken we gebruik van de kennis en ervaring van lokale organisaties. Onze ideeën zijn onder meer gebaseerd op de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van de gemeente Alkmaar. Onze taak daarbij is mensen verbinden en hen te betrekken.

Daarnaast zijn we betrokken bij incidentele of structurele acties en organiseren we uiteenlopende activiteiten die inspelen op sociale ontwikkelingen in de wijk. Het gaat dan om zaken als bingo, klaverjassen, koetelen (een gezellige middag voor ouderen), kinderdisco’s, maar ook om het Moestuinproject, de jaarlijkse oliebollenactie, bezoeken van eenzame wijkbewoners en dergelijke.

Back To Top